Dạo gần đây có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình về việc các bạn rất sợ khi kết nối với Spirit team, Higher Self, hay khi thiền sẽ gặp phải những nguồn năng lượng xấu, bóng tối, vong… Vì giai đoạn này các bạn đọc được khá nhiều bài viết về việc đó, có bạn thì đã từng trải nghiệm qua. Nên hôm nay mình viết bài để chia sẻ một chút những điều mình biết.