Những kênh Youtube hữu ích đã thay đổi cuộc đời mình

Những Channel này có thể chỉ phù hợp với những người đang ở giai đoạn cần lắng nghe những thông điệp này nên nếu không thể xem được thì bạn cứ bỏ qua nhé. Với mình thì tất cả những Youtuber này đều là những người vô cùng thông thái (niều người là Old Soul) và những câu chuyện họ chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc đời một con người mãi mãi.

Xem thêm