Hôm nay là ngày Samhain được gọi là Năm mới của người Celt. Đây là ngày tưởng nhớ về ông bà tổ tiên trong văn hóa nhiều nước. Nếu bạn cảm thấy liên kết với điều đó, hãy dành chút thời gian kết nối với họ. Hãy nhớ rằng bạn không chỉ là bạn của hiện tại, bạn là phần linh hồn đằng sau đó với rất nhiều trải nghiệm phong phú trong nhiều vai trò ở nhiều vùng đất khác nhau. Nên đừng chỉ để những dán nhãn con người hiện tại, cản trở bạn lắng nghe trái tim mình.