Câu chuyện một linh hồn cổ xưa, đã đến trái đất rất nhiều lần để truyền bá những tri thức từ Star Ancestors (tổ tiên ngôi sao), ngoài kiếp sống là người da đỏ và Atlantis bạn ấy còn có kiếp sống ở Ai Cập và có thể là nhiều nền văn minh cổ đại nữa.