Muốn thay đổi thế giới

Đừng nghĩ đến chuyện thay đổi thế giới!

Hãy tập trung vào bản thân mình!

Nếu bạn làm tốt việc của mình!

Nếu bạn tự biết yêu thương bản thân mình!

Nếu bạn yêu cuộc sống!

Nếu bạn đối xử tốt với mọi người!

Nếu bạn trở thành người học trò xuất sắc!

Nếu bạn học đủ những bài học cần học!

Bạn đã góp phần làm cho thế giới này tốt hơn!

Một cái đập cánh của con bướm chỉ là 1 cái đập cánh, nhưng hàng chục ngàn, trăm ngàn con bướm đập cánh có thể tạo nên 1 cơn bão ở bên kia bán cầu.

Muốn thay đổi thế giới hãy thay đổi chính mình!!!

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>