Sứ mệnh của tôi là gì

Việc gán cho bản thân những nhãn mác để thể hiện vai trò và quyền lực cũng nhỉ là một phương tiện của ego để kéo bạn trở về cuộc sống cũ được lập trình ở trên trái đất này.

Xem thêm