Thực sự luôn có rất nhiều người cô đơn trên khắp thế giới. Nhiều người sống ở các thành phố nhộn nhịp có gia đình, bạn bè, người yêu và công việc nhưng vẫn cảm thấy bị cô lập và đơn độc. Sự cô đơn hay trầm cảm phụ thuộc vào việc bạn sống với mọi người hay không. Nó là một cảm xúc chứ không phải là một vị trí hoặc tình trạng mối quan hệ.