Mỗi giai điệu Solfeggio giúp loại bỏ các lớp tiêu cực và tắc nghẽn về mặt năng lượng, giúp bạn trải nghiệm sự giải phóng tình cảm và tinh thần.