“Đây là một hành trình. Không ai ở trước hay sau bạn. Bạn không “cao cấp” hơn hay kém “giác ngộ” hơn. Bạn ở chính xác vị trí bạn cần ở. Nó không phải là 1 cuộc đua. It’s life. Chúng ta đều là những người thầy và những người học trò”.

Mỗi chúng ta đều trong hành trình của mình, ta gặp được những người cần gặp, học những điều cần học và quan trọng nhất là làm tốt công việc của mình. Ta có thể là một người thầy với ai đó, nhưng lại là một người học trò với ai đó khác. Ta có thể là diễn viên chính trong vở kịch cuộc đời của người này nhưng chỉ là diễn viên phụ trong cuộc đời người khác. Nhưng trên hết ta tồn tại, ta gặp nhau là để học những điều cần thiết. Ta chỉ có thể phát triển khi học những bài học cần thiết trong cuộc đời mình.