Một trong những yếu tố thể hiện sự chuyên nghiệp của một cá nhân hay đội nhóm là cách bạn ứng xử trước các vấn đề. Chúng ta sẽ đổ lỗi, chì chiết nhau, quyết truy tìm cho ra kẻ phạm sai lầm để cãi vã, to tiếng. Hay cùng ngồi lại nhìn nhận vấn đề, tìm cách giải quyết, cố gắng làm tốt nhất với hiện trạng đang có.

Khó khăn có thể làm tan rã những tập thế thiếu sự gắn kết và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Mặt khác khó khăn cũng giúp chúng ta trưởng thành, vững vàng, hiểu nhau và ăn ý hơn để trở thành một đội nhóm bất khả chiến bại.

Sự cố là điều có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, quan trọng là cách chúng ta đối mặt và hành xử với nó. Để làm việc trong một đội nhóm điều tiên quyết là dẹp bỏ cái tôi và hành động vì lợi ích chung của số đông. Và công kích cá nhân chưa bao giờ là hành động khôn ngoan.

“Sai thì sửa, chửa thì đẻ”. Đã ra quyết định thì chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra và xử lý tốt nhất ở hiện trạng đang có để tiếp tục bước tiếp.

Tốt hơn 1% mỗi ngày!