Đây là phương pháp thực tập được Thầy Thích Nhất Hạnh chia sẻ trong cuốn sách Sợ hãi. Phương pháp này thực sự rất hữu ích trong việc chữa lành nghiệp gia đình, những vết thương thời ấu thơ và cũng rất dễ dàng để thực hành.