Hành trình chữa lành và tìm lại ánh sáng cho bản thân là một chặng đường dài và chúng ta phải bước đi từng chút, từng chút một để tìm lại được chính mình. Dưới đây là một vài dấu hiệu cho thấy bạn đang làm rất tốt trong hành trình này.