Nhưng phải hiểu được rằng vắc xin không phải là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Vì sắp tới còn nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nữa, chẳng nhẽ mỗi lần dịch bệnh các bạn lại ngồi chờ một loại vắc xin mới