Có một câu cách ngôn rất nổi tiếng “Chúng ta là những gì chúng ta ăn” (We are what we eat). Nhưng thứ chúng ta ăn vào sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi cơ thể ta, ngoài ra còn góp phần thay đổi tinh thần, tần số rung động của mỗi người.