Thông điệp mình nhận được sáng nay từ Spirit Guides nhân Cổng năng lượng 8/8 (Lion’s Gate) và được thôi thúc để chia sẻ đến mọi người. Các Guides còn gửi cho mình một list nhạc để mọi người nghe, mỗi bài hát là một thông điệp vô cùng sâu sắc và cảm xúc.