Ngày 4/7/2021 là ngày mở Cổng thông tin năng lượng Sirius – một trong những ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm và sẽ đạt đỉnh vào ngày 7/7 (Mỗi năm cổng năng lượng này mở từ ngày 3-4/7 – 7/7).